GELİR TABLOSU

 
Gelir Tablosu Yılını Seçiniz :

 Tutarı
A-BRÜT SATIŞLAR3.635.682.205,63
1-Yurt İçi Satışlar3.621.365.047,25
2-Yurt Dışı Satışlar11.636.873,80
3-Diğer Gelirler2.680.284,58
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)50.070,84
1-Satıştan İadeler (-)50.070,84
2-Satış İskontoları (-)0,00
3-Diğer İndirimler (-)0,00
C-NET SATIŞLAR3.635.632.134,79
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)3.320.733.399,08
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)3.319.907.460,27
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)2.531,65
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)823.407,16
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI314.898.735,71
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)223.776.673,37
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)15.015.580,32
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)49.892.166,37
3-Genel Yönetim Giderleri (-)158.868.926,68
-FAAALİYET KÂRI VEYA ZARARI91.122.062,34
F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR29.746.056,85
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri0,00
3-Faiz Gelirleri14.016.955,89
4-Komisyon Gelirleri0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar331.225,94
6-Menkul Kıymet Satış Kârları0,00
7-Kambiyo Kârları980.313,20
8-Reeskont Faiz Gelirleri0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar14.417.561,82
G-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)4.709.983,36
1-Komisyon Giderleri (-)0,00
2-Karşılık Giderleri (-)1.149.486,97
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)0,00
4-Kambiyo Zararları (-)276.474,71
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)3.284.021,68
F-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15.526.503,86
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)15.526.503,86
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)0,00
-OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR100.631.631,97
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR17.020.161,90
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları433.482,53
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar16.586.679,37
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)194.146.363,08
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)63.772.055,35
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)87.571.432,68
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)42.802.875,05
-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI-76.494.569,21
K-D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-)0,00
-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI-76.494.569,21
 
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..