GELİR TABLOSU

 
Gelir Tablosu Yılını Seçiniz :

 Tutarı
A-BRÜT SATIŞLAR3.526.879.700,62
1-Yurt İçi Satışlar3.514.942.419,96
2-Yurt Dışı Satışlar11.937.280,66
3-Diğer Gelirler0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)217.519,78
1-Satıştan İadeler (-)217.519,78
2-Satış İskontoları (-)0,00
3-Diğer İndirimler (-)0,00
C-NET SATIŞLAR3.526.662.180,84
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)3.299.603.445,41
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)3.298.896.831,72
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)9.709,76
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)696.903,93
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI227.058.735,43
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)204.568.233,02
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)14.399.108,44
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)44.412.958,31
3-Genel Yönetim Giderleri (-)145.756.166,27
-FAAALİYET KÂRI VEYA ZARARI22.490.502,41
F-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR18.511.214,61
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri0,00
3-Faiz Gelirleri2.589.214,72
4-Komisyon Gelirleri0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar561.237,39
6-Menkul Kıymet Satış Kârları0,00
7-Kambiyo Kârları427.403,94
8-Reeskont Faiz Gelirleri0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar14.933.358,56
G-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)4.485.674,75
1-Komisyon Giderleri (-)0,00
2-Karşılık Giderleri (-)1.453.891,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)0,00
4-Kambiyo Zararları (-)449.239,95
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)2.582.543,80
F-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)28.667.303,43
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)28.667.303,43
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)0,00
-OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR7.848.738,84
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR24.116.152,99
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları1.322.509,32
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar22.793.643,67
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)132.244.339,52
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)67.635.941,39
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)60.445.838,78
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)4.162.559,35
-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI-100.279.447,69
K-D.KÂRI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞILIK.(-)0,00
-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI-100.279.447,69
 
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM


 

BİMER - BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..